Praktický lékař v Kobylí
MUDr. Tomáš DEBEF

Koronavirus

VIrus Covid 19 se postupem času stal běžnou příčinou respiračních chorob označovaných jako "nachlazení". Onemocnění se v podstatě od běžných infekcí vyvolaných rhinoviry, adenoviry, picornaviry, RS vir ap. neliší ničím jiným, než větší nakažlivostí. 

Epidemie, která byla před 1/2 rokem na jižní polokouli byla vvvolaná z 1/3 koronaviry, z 1/3 viry nachlazení a z 1/3 chřipkovými viry.  Očkování nechránilo proti onemocnění koronaviry, ale dobře chránilo očkování proti chřipce. Epidemie zatím v Evropě masivněji není, takže je poslední příležitost se nechat naočkovat.   

Co dělat když někdo krvácí z rány

1. Zachovejte klid.

2. Krev stříká aspoň 1/2 metru daleko. Jde o tepenné krvácení, které je nutno zastavit ihned. Hrozí vykrvácení během vteřin. Prsty stlačíme tepnu přímo v ráně, v tlakovém bodě mezi ránou a srdcem, nebo okamžitým přiložením škrtidla tak, aby zabránilo přítoku krve od srdce . Přiložení škrtidla je práce pro chlapa a zraněného bolí, jinak je neúčinné. Má význam jen při amputacích a jestliže krev stříká z rány. Ránu přikryjte a zavolejte pomoc tel.155 a 0603 466837 nebo 431129. Zajistěte informace pro další léčení - zapište čas, mechanismus vzniku poranění. Pokud nemáte k depozici doklady a obligátní kartičku z pojišťovny, napište na lístek jméno, datum narození, jméno a adresu příbuzných a léky, které postižený užívá, dobu přiložení škrtidla. Nepodávejte žádné jídlo a jen minimum tekutin pro možnost okamžité narkózy.

3. Krev nestříká, ale jen vytéká ? Jde o krvácení ze žil. Nehrozí akutní vykrvácení. Položte zraněného a zvedněte postiženou končetinu co nejvýše nad úroveň srdce, při ráně na hlavě jej nechejte sedět (pokud neomdlévá). Nehleďte na zašpiněnou pohovku. Krvácení se značně zmenší a máte možnost najít v autolékárničce hotový obvaz číslo 2 nebo 3. Je na něm tuhý polštářek, případně dva, které posunete nad sebe, přiložíte na ránu a obinadlem pevně přitáhnete. Nepoužívejte škrtidlo ! Postiženou končetinu je vhodné znehybnit - zavěšením ruky na šátek ap. Zavolejte svého lékaře nebo lékařskou službu první pomoci 411222, případně tam zraněného dovezte. Pojišťovna Vám proplatí cestovné. Je asi výhodnější provést první pomoc odborně a před odvozem třeba píchnout něco od bolesti, než přijet do nemocnice o 15 minut dříve s krvácející ránou.

4. Plošné krvácení z oděrek jen přikryjte sterilním krytím. Rozbitá kolena, pokud v oděrce není tržná rána je nejlépe, přes protesty zraněného, umýt mýdlem případně peroxidem vodíku, potom předesinfikovat desinfekčním roztokem zase z autolékárničky a nechat zaschnout, snad zaprášit Septonexem v zásypu. Pokud si rozsahem rány nejste jisti, nesypte do ní nic, opakovaně přischlý zásyp před sešitím odřezávám i s okrajem rány.

5. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by omdlel z pohledu na krev někdo, kdo byl nucen poskytovat první pomoc. Omdlévají jen čumilové. 

Co dělat když máte pálení při močení

1) Zpytujte svědomí, nikomu nevěřte a vězte, že neléčená kapavka je nejčastější příčinou neplodnosti mužů i žen a právě takto se projevuje do 1 až 7 dnů po nákaze. Pohlavní nemoci se vyskytují stále více i tam, kde bychom je nečekali. Nejste-li si zcela jisti, navštivte hned ráno nevymočení kteroukoli kožní ambulanci nebo nemocniční kožní oddělení, kde budete zcela diskrétně vyšetřeni a spolehlivě vyléčeni.

 

2) Je-li Vaše svědomí čisté, začněte propláchnutím močových cest - doporučená dávka jakýchkoli tekutin je 5 (pět) litrů co možno v nejkratší době. Neměl by se pít alkohol a jíst pikantní a voňavé pokrmy.

 

3) Pokud Vám do rána není lépe, navštivte se skleničkou ranní moče lékaře. Návštěvu neodkládejte, zvyšuje se tím nebezpečí postupu infekce do vyšších částí močového ústrojí a ledvin. Ve většině nekomplikovaných čerstvých případů stačí jednorázové podání léků.

Co dělat když někdo náhle ztratí vědomí - upadne a nereaguje

1)  Zachovejte klid.

2)  Položte jej na zem a pokrčte mu nohy

3)  Dýchá ? Chrápe = dýchá. Ne? Nejlépe se to pozná vlastním uchem před jeho ústy a nosem, díváme se současně na jeho hrudník a břicho, jestli se pohybují. Pokud ano, máte vyhráno, zástava srdce se projeví i zástavou dechu, pokračujeme bodem 8. Pokud ne, je to horší, už také vidíte, že se mu rty barví do modra. Když ne, spíše ještě jednou zkuste poslechnout to dýchání

4)  Co když opravdu mění barvu do modré ? Má volné dýchací cesty ? Všechny ohledy stranou - prsty do pusy a vyčistit, obejmout zezadu kolem hrudníku a jednou prudce zmáčknout - zaskočené sousto vyletí i z průdušnice.

5)  Pořád nic? Tak položit na záda, co nejvíc zaklonit hlavu, jednou rukou chytit nos, druhou vysunout bradu a pootevřít ústa a 3x vdechnout. Musí to jít lehko a musí se přitom zvedat hrudník. Když ne, zakloňte mu víc hlavu nebo opakujte bod 4. Časem Vám někdo podá z autolékárničky resuscitační roušku, abyste postiženého mohli líbat přes igelit. Nezačal dýchat ? A je čím dám modřejší ? Asi má zástavu srdce.

6)  Případné rány nekrvácí, zornice jsou roztažené, nereagují na světlo, necítíme tep na krkavicích - vedle kývače hlavy na krku. Tak do toho. Úder pěstí do hrudníku může působit podobně jako elektrický výboj a obnovit srdeční rytmus. Nepodařilo se? Tak další 3 vdechy do úst a klekněte si na kolena vedle jeho hrudníku, natažené ruce v loktech, jedna ruka na hrudní kosti, druhá na jejím hřbetě provádí krátké, ale intenzívní stlačení hrudníku. Hrudník se má prohnout jen asi o 4 cm, ale rychlým krátkým stlačením. Čím rychleji, tím lépe, v praxi to nejde pro únavu zachránců více než 90 krát za minutu to je 3 krát za 2 vteřiny. Ale musíme do těla pumpovat okysličenou krev, takže po čtyřech stlačeních a jeden vdech z úst do úst. Když je zachránce jen jeden, tak 7 stlačení a 2 vdechy. Účinná masáž se projeví do minuty, mizí modré zbarvení rtů, zornice se lehce zúží. Je tak možno udržet dostatečné zásobování mozku kyslíkem po dobu až 40 minut. Důležité je nepřerušit resuscitaci, pokud se ovšem neobjeví vlastní srdeční akce. I potom můžeme pomáhat podpůrným dýcháním.Ihned nebo dříve ale postupujte podle bodu 9.

7)  Dýchá, ale je v bezvědomí ? Daleko nejčastěji jde o mdlobu, kolaps. Náhlý pokles krevního tlaku obvykle z náhlé změny polohy, často v noci, po lécích, rozrušení, hladovění, průjmech či zvracení, při hormonálních změnách, nedostatku červených krvinek a podobně. Postižený se probere vleže se zvednutými končetinami do minuty. Udržováním vsedě na židli lze bezvědomí úspěšně udržet i 3/4 hodiny a nepomohou ani kýble studené vody. To jsem viděl. Ubohá paní se probrala ihned po položení na zem. Jenom odstonala to prochlazení. Vždy je vhodné postiženého (do rána) kontrolovat, aby se stav neopakoval. Jde-li o první podobnou příhodu, měl by navštívit lékaře, aby se odhalily a případně léčily příčiny.

8)  Bezvědomí trvá ? Příčinou je asi poškození mozku otravou třeba i alkoholem, mozkovou mrtvicí, nebo jiné onemocnění (cukrovka...) Zopakujte bod 3. Uložte postiženého do stabilizované polohy na boku se zakloněnou hlavou položenou na jeho pokrčeném lokti aby nechrápal, měl tedy volné dýchací cesty a neudusil se případnými zvratky a přejděte k bodu 9.

9)  Teď je čas na volání pomoci (tel.155 a 0603 466837 nebo 431129), podložení postiženého dekou, krytí poranění, zajištění informací pro další léčení - zapsání času, zjištění léků, které postižený užíval, ale také stop po otravných látkách, které mohou být příčinou stavu. Pokud nemáte k dispozici jeho doklady a obligátní kartičku z pojišťovny, napište na lístek jeho jméno, datum narození, jméno a adresu příbuzných. Rychlá záchranná pomoc by měla dorazit do 15 minut a vybavení sanitky je pro tyto případy stejné. jako vybavení nemocnice. Vlastní transport tedy obvykle není vhodný.

Pokyny pro diabetiky

Jako auto jezdí na benzín, ale je složeno z různých jiných materiálů, podobně základním palivem pro člověka je hroznový cukr. Každá buňka jej potřebuje ke své činnosti jako nenahraditelný zdroj energie. Jeho přísun přes membránu je regulován inzulinovým receptorem. (Dvířka, která jej vpustí dovnitř mají zámek - receptor, který je odemykán klíčem - insulinem) Pod pojmem diabetes mellitus - cukrovka - se skrývají jsou dvě různé nemoci, které se projevují zvýšenou hladinou cukru v krvi. Pokud v těle není insulin (obvykle, když autoimunní onemocnění zničí beta buňky pankreatu, které jej tvoří) brání se tělo zvýšením hladiny insulinu, a pokouší se najít jiné způsoby výživy (…aceton…), ale pokud insulin nedostane, zemře buňka a s ní celý organismus. To je diabetes I. typu (dnes oficiální označení). Nás ale zajímá jiné onemocnění. Dědičně založená porucha, která se projevuje hypertensí, obesitou, hyperlipidemií a cukrovkou. Souvislosti nejsou zcela jasné, mluví se o syndromu X, Reiterově syndromu apod. Už od mládí lze zjistit vyšší hladiny tuků (spíše obyčejných jedlých tuků = triglyceridů = TAG ale i LDL cholestrolu) a nižší citlivost insulinových receptorů jejímž důsledkem je vyšší hladina insulinu v plasmě. Časem dojde k takovému snížení citlivosti, že tělo začne zvyšovat hladinu cukru v krvi, aby bezproblémově zajistilo výživu. Velmi důležitý je poznatek, že pokud buňka má opravdu nedostatek glukosy (paliva), je schopna si sama vytvořit nové funkční receptory. Na rozdíl od diabetu I. typu tedy nikdy nemůže umřít hlady, naopak - její hladovění vede k úpravě jedné z příčin nemoci. Stav je plně stabilisován a nedělá žádné subjektivní potíže. Nutnost jeho ovlivnění vyplývá z toho, že každý z faktorů (hypertense, hyperglykemie, hyperlipidemie i hyperinsulinemie) výrazně urychluje průběh aterosklerozy. A jejich kombinace tento účinek ještě násobí. Pro orientaci se dá vysledovat, že:
 

Glykémie na lačno

Glykemie během dne

Vznik poškození (proteinurie, detekovatelné AS změny, neuropatie, retinopatie..)

Funkční selhání - slepota, amputace, umělá ledvina

 • Do 6 mmol/l
 • Do 10 mmol/l
 • Jako u zdravých lidí
 • Jako u zdravých lidí
 • Do 8 mmol/l
 • Do 10 mmol/l
 • 20 let
 • 30 let
 • 15 mmol/l
 • Více
 • 10 let
 • 15 letDalší je už výsledkem úvahy. Léčení musí postihnout nejen cukrovku, ale i hypertensi a hyperlipidemii.

1)  Hypertense: Podle UKPDS (nejdražší studie na světě, která 15 let sledovala diabetiky v Anglii) má diabetik větší profit (pozdější rozvoj komplikací) ze snížení TK na 130 mmHg a méně, než z normalizace glykémie! Při pomalém snižování (jeden rok do dosažení cílových hodnot) to nevedlo k subjektivním potížím, ani k vzestupu ischemických příhod

2)  Většina hyperlipidemií se výrazně zlepší přechodem na racionální stravu a snížením obsahu tuku v těle. S hladinou tuků v krvi koreluje množství mezikličkového tuku v břiše (a to je úměrné obvodu pasu - jsou na to tabulky ale s dostatečnou přesností lze říct, že obvod pasu pod 92 cm je výborný a přes 96 je špatný, přes 100 je vysoce rizikový). Tuk na hýždích, stehnech apod. nemá téměř vliv. Léčba statiny má větší efekt, než odpovídá snížení hladiny tuků, statiny stabilisují AS plát, takže ten neexulceruje a není zdrojem trombózy a embolů.

3)  Hyperinsulinémie - lze ji snížit buď zvýšením citlivosti buněk na insulin (tak působí biguanidy (metformin), které jsou dnes lékem volby o obesních diabetiků) nebo vytvořením nových receptorů. Buňka k tomuto mechanismu ale přistoupí až pokud se vyčerpají všechny jiné zásoby energie. To trvá při aerobní zátěži (tepová frekvence v rozmezí 60-80% maxima, které je 220 minus věk, pro Tebe tedy 91-126 pulsů za minutu) asi 1/2 hodiny. Teprve potom, se receptory začnou tvořit a takovou zátěž je potřeba udržet po dobu asi ještě 1,5 hodiny. Zvýšený počet receptorů lze detekovat ještě po 72 hodinách. Ta požadovaná zátěž je opravdu malá, reálně snesitelná pro každého člověka, už ze způsobu jejího sledování vyplývá, že je přísně individualizovaná a snese ji každý. Mělo by se ale přihlédnout k terapii betablokátory, které snižují TF a pak snad využít odhadu, že jde o zátěž při chůzi, při které už nedopovím delší vět a musím se nadechnout, nemohu při chůzi zpívat, mám mírně vlhké čelo. Této zátěže se běžně dosahuje při práci na zahradě ap, ale diabetik by si ji měl plánovat tak, aby opravdu trvala 1x za 3 dny ty požadované dvě hodiny.

4)  Dietní opatření vycházejí ze dvou zásad. Jestliže tělo neumí zpracovat cukr, pak mu jej musím nabízet po celý den, aby se využilo volných kapacit a nedocházelo ke vzestupům po nárazovém přívodu. Požadavek 5 jídel po 3 hodinách je jasný. Omezení na 250 g glycidů se dnes nebere striktně, stejně jako vyloučení jednoduchých cukrů ve formě ovoce, medu apod. Ale nemůžu sníst hrozen 1/2 hodiny po obědě, kdy mám vysokou hladinu glukosy po jídle. Lze se ale živit jen ovocem v menších dávkách třeba po 45 minutách. Vzhledem ke vlivu kombinovaných rizik se pro prognózu zdá důležité spíše omezení přívodu tuků zvláště živočišných a snížení celkové energetické hodnoty stravy s redukcí váhy než nějaká speciální diabetická dieta.

I když metabolická porucha se s věkem zhoršuje, někdy dojde i k vyčerpání pankreatu a vznikne vlastně diabetes I. typu, dodržování zvláště pohybového režimu je čím dál obtížnější a postup kornatění tepen je nakonec přirozeným důsledkem stárnutí a zřejmě přirozenou příčinou smrti, je možno se dodržováním těchto pravidel zařadit do prvního nebo druhého řádku nahoře uvedené tabulky a nedovolit své žádostivosti, aby nám zkrátila či znepříjemnila život.

Salmonella - známá neznámá

Salmonellóza - onemocnění, díky kterému se Kobylí stalo v posledních dnech nechtěně populárním. Co o ní vlastně víme? Je to prudké infekční onemocnění projevující se horečnatým zánětem žaludku a střev, který se projevuje průjmy, zvracením a celkovými příznaky nemoci. Pro zdravého člověka není příliš nebezpečná, ale pro děti nebo lidi oslabené stářím či nemocí může být smrtelná. Trvá jeden až dva týdny a zanechává několik týdnů trvající bacilonosičství. Léčení se zaměřuje na odstranění příznaků nemoci - bolestí, horečky, ne doplnění ztrát tekutin ap. Původcem je nenáročný mikrob z rodu Salmonella, který žije v trávicím traktu živočichů a lidí, ale množí se i v potravinách. K nákaze je obvykle potřeba více než 1000 000 bacilů, takže nákaza se přenáší téměř výhradně potravinami, ve kterých se mikrob pomnoží. Mikroba zničí teplota 70 st.C trvající 10 minut, ale i při teplotách kolem 10 st.C se množí a ve vhodném prostředí přežívá i několik let.

10 zlatých pravidel Světové zdravotnické organizace, jejichž dodržování spolehlivě zabezpečí ochranu před infekcí pro nás i všechny naše blízké se zaměřuje pouze na manipulaci s potravinami :

1)  Vybírej jen potraviny zdravotně nezávadné

2)  Zabezpeč dokonalé provaření potravin

3)  Zkonzumuj stravu bezodkladně po uvaření

4)  Potraviny po uvaření uschovávej jen v nezbytných případech

5)  Uvařené potraviny důkladně prohřívej před dalším použitím

6)  Zabraň styku uvařených a syrových potravin

7)  Umývej si často ruce

8)  Udržuj všechno kuchyňské zařízení v bezvadné čistotě

9)  Ochraňuj potraviny před znečištěním hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty

10)  oužívej pouze pitnou vodu (žádná studniční voda v naší obci není pitná)

Nenašli jste co jste hledali?

Když Vám ani tyto rady nepomůžou, ale pořád nechcete přijít, napište mi, zkusím Vám poradit na dálku - tomas@debef.cz

 

Kontakt

 

MUDr. Tomáš DEBEF sestra: Miroslava Petrásková


Adresa ordinace 691 10 Kobylí 206
+420 519 431 129
+420 603 466 837

č.ú. 670100-2207212421/0610

IČZ 74400564

IČ 14677393

 DS 6ttjq6z